Management mistakes and successes

Ký hiệu xếp giá
658.4 H332
Dewey
658.4
Xuất bản
8. - Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, Inc., 2005
Mô tả
360tr ; 23 cm
ISBN
9780471662020
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Management
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: Managing change and Crises; Risks in Merger Mania; Planning; Executing; Controlling; Entrepreneurial Adventures.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000263  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 5678