Law for global business

Ký hiệu xếp giá
341.753 R5149
Dewey
341.753
Xuất bản
1. - Irwin, 1994
Mô tả
475tr ; 24 cm
ISBN
9780256113723
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
business, Trade, Law
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: The International Legal Environment; Contracting in the Global Market; U.S Policies on Global Trade; Regulatory Issues in Global Trade
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000237  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 15519