Strategy: seeking and securing competitive advantage

Ký hiệu xếp giá
658.4012 S8988 1991
Dewey
658.4012
Xuất bản
1. - America: Harvard Business Review Book, 1991
Mô tả
475tr ; 24 cm
ISBN
9780875842431
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Business Strategy; Linking Competitive Strategy and Functional Strategy; Evolving Nature of International Competition; Corporate Strategy and Firm Scope; The Proces of Making Strategy; Corporate Governance.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000183  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4218