Management control systems

Ký hiệu xếp giá
658.15 A628
Dewey
658.15
Xuất bản
5. - Homewood, Ill.: R.D. Irwin, 1984
Mô tả
853tr ; 24 cm
ISBN
025602961X
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Management
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: An Overview; The Management Control Structure; The Management Control Process; Special Management Control Situations.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000279  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4441