Venture capital handbook

Ký hiệu xếp giá
658.152 2 G543
Dewey
658.152 2
Xuất bản
New York: Prentice-Hall, 1991
Mô tả
424tr ; 24 cm
ISBN
130654930
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Venture capital
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Anyone can raise venture capital; Summary presentation; The Proposal; A Thousand Questions; Meetings and Negotiations; The Commitment Letter; Due Diligence; The Closing; Working Toghether; The Exit; Using Brokers; Advice From Us to you.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000283  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4767