Communication networks: principles and practice

Ký hiệu xếp giá
621.382 K1917c 2007
Dewey
621.382
Xuất bản
McGraw-Hill, 2007
Mô tả
389tr ; 24 cm
ISBN
9780071476560
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Building Blocks of Communication Networks; Core Concepts of Communication Networks; Advanced Concepts of Communication Networks.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000157  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6788