Business accouting and finance: for non-specialists

Ký hiệu xếp giá
657.3 G722
Dewey
657.3
Xuất bản
2. - Australia: Thomson, 2005
Mô tả
654tr ; 25 cm
ISBN
9781844802005
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Business, accouting, finance
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: Business finance; Financial accounting; Management accouting.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000349  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6903