Adobe Dreamweaver CS3 - illustrated

Ký hiệu xếp giá
005.7 B6227
Dewey
005.7
Xuất bản
1. - Boston, Mass.: Course Technology, 2008
Mô tả
282tr ; 28 cm
ISBN
9781423925712
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Adobe Dreamweaver CS3
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: Getting Stared with Adobe Dreamweaver CS3; Creating a Web Site; Developing a Web Page; Formatting Text and Using CSS; Using and Managing Images; Creating Links and Navigation Bars; Using HTML Tables to Lay Out Pages; Using CSS to Lay Out Pages; Collecting data with HTML Forms.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000477  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 7081