Adobe Flash CS3 revealed

Ký hiệu xếp giá
006.6 S5625
Dewey
006.6
Xuất bản
1. - Boston: Course Technology, 2008
Mô tả
468tr ; 19 cm
ISBN
9781428319639
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Adobe Flash CS3
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: Getting Started with Adobe Flash CS3; Drawing Objects in Adobe Flash; Working with Symbols and interactivity; Creating Animations; Creating Special Effects; Preparing and Puplishing Movies; Importing and Modifying Graphics; Building Complex Animations; Using ActionScript; Adding Sound and Video; Using Advanced ActionScript; Working with Behaviors and Components.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000348  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8352