Gene discovery lab

Ký hiệu xếp giá
572.8 B4659g 2001
Dewey
572.8
Xuất bản
1. - Australia: Thomson Learning, 2001
Mô tả
93tr ; 28 cm
ISBN
9780534377175
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: Introduction to Techniques; cDNA Cloning; Restriction Mapping; Southern Blot; Northern Blot; Subcloning Module; PCR Module; Genomics Module; Protein Expression.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000315  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6784