Microbiology: an introduction

Ký hiệu xếp giá
579 B3369m 2002
Dewey
579
Xuất bản
1. - Thomson Learning, 2002
Mô tả
780tr ; 28 cm
ISBN
9780534556204
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: Basic Principles; Growth and Metabolism; Genetics; The Misroorganisms; Pathogenesis and Immunity; The Pathogens; Final Perspectives.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000458  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 6639