Customer relationship management: a people, process, and technology approach

Ký hiệu xếp giá
658.812 W132
Dewey
658.812
Xuất bản
1. - Boston, Mass.: Thomson Course Technology, 2007
Mô tả
191tr ; 24 cm
ISBN
9781423900849
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Customer
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief contents: Essentials of CRM: A People, Process, and Technology Approach; Functional Areas of CRM Within Ozganizations; Managing Data for CRM Applications; The Role of Business Intelligence (BI) in CRM; Managing A CRM Implementation; Assessing CRM Value and Future Directions.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000479  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 6121