Fundamentals of information systems

Ký hiệu xếp giá
658.05 S782
Dewey
658.05
Xuất bản
4. - Boston: Thomson Course Technology, 2008
Mô tả
451tr ; 28 cm
ISBN
9781423901174
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
information systems, management
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Information Systems in Perspective; Technology; Business Information Systems; Systems Development; Information Systems in Business and Society.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000442  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5547