Electronic commerce

Ký hiệu xếp giá
658.84 S358
Dewey
658.84
Xuất bản
6. - Boston, Mass.: Thomson Course Technology, 2007
Mô tả
624tr ; 24 cm
ISBN
9781418837037
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Electronic commerce
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Introduction; Business Strategies for Electronic Commerce; Technologies for Electronic Commerce; Integration.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000180  Còn  Rỗi          
200000456  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 14150