Concepts of database management

Ký hiệu xếp giá
005.75 P916
Dewey
005.75
Xuất bản
6. - Boston, Mass.: Thomson Course Technology, 2008
Mô tả
386tr ; 28 cm
ISBN
9781423901471
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
database management
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book is intended for anyone who is interested in gaining some familiarity with database management. It assumes that you have some familiarity with computer; a single introductory course is all the background that is required. While you need not have any background in programming to use this text effectively, there are certain areas where some programming experience will allow you to explore topics in more depth.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000433  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 14771