Adobe dreamweaver CS3: revealed

Ký hiệu xếp giá
006.78 B6227
Dewey
006.78
Xuất bản
1. - Boston: Thomson Course Technology, 2008
Mô tả
491tr ; 19 cm
ISBN
9781428319646
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
CS3
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Getting Started with Dreamweaver; Developing a web page; Working with text and images; Working with Links; Using HTML Tables to Lay Out a Page; Managing a web Server and Files; Using Styles and Style Sheets for Design; Collecting Data with Forms; Positioning objects with CSS; Adding Media Objects; Creating and Using Templates; Working with Library Items and Snippets.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000304  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 7605