Systems analysis and design for the small enterprise

Ký hiệu xếp giá
005.1 H3137
Dewey
005.1
Xuất bản
3. - Thomson Course Technology, 2003
Mô tả
582tr ; 24 cm
ISBN
9780030349034
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Systems analysis
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book inclues: Introduction; Analysis; Design; Development; Implementation;
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000423  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3780