Internetworking with Cisco and Microsoft technologies

Ký hiệu xếp giá
004.6 C5326
Dewey
004.6
Xuất bản
1. - Clifton Park, NY: Thomson/Delmar Learning, 2004
Mô tả
652tr ; 23 cm
ISBN
9781401899462
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Internetworking
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
In this book, you will learn how to set up a network and learn what services are necessary to run on that network, as well as how to connect multiple networks together. This book can be used as an all-in-one networking and internetworking desktop reference guide that should nerver leave the network administrator's sight.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000486  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 5341