Critical listening skills for audio professionals

Ký hiệu xếp giá
620.2 E932c 2007
Dewey
620.2
Xuất bản
1. - Boston: Course Technology Cengage Learning, 2007
Mô tả
208tr ; 28 cm
ISBN
9781598630237
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book is devoted to exercises in estimating changes in sound frequency, sound level, band limitations and irregularities, distortion, noies, etc. It is devoted to a study of the human auditory system-psychoacoustics, if you will. The approach is used in this book to present masking effects, the auditory filters (critical bands), delayed sounds and perception of non-linearities in the ear, what makes some sounds consonant and some dissonant, and other important effects.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000443  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 7117