Management of information security

Ký hiệu xếp giá
005.8 W615
Dewey
005.8
Xuất bản
2. - Boston, Mass.: Thomson Course Technology, 2008
Mô tả
576tr ; 24 cm
ISBN
9781423901303
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
information security
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book provides a management overview of information security and a through treatment of the administration of information security. It can be used to support course delivery for information security driven programs targeted at information Technology students, as well as IT management and technology management curricula aimed at business oe technical management students.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000365  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2946