Designing a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory and network infrastructure

Ký hiệu xếp giá
005.44 B2341
Dewey
005.44
Xuất bản
1. - Boston: Thomson Course Technology, 2005
Mô tả
639tr ; 24 cm
ISBN
9780619120269
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
compiler design
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: The Assessment Stage; Developing the Active Directory Infrastructure Design; Developing the Network Services Design; Designing the Logical Components; Name Resolution; Remote Access and Address Management; Service Sizing and Placement; The Physical Design.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000357  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8513