Learning and using geographic information systems: arcExplorer edition

Ký hiệu xếp giá
910.285 G673l
Dewey
910.285
Xuất bản
1. - Boston: Thomson Course Technology, 2006
Mô tả
219tr ; 24 cm
ISBN
9780619217471
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
thông tin địa lý
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Introducing GIS; Navigating GIS; Getting Information from a GIS; Designing Maps; Finding GIS Resources; Extending ArcExplorer's Capabilities; Working on GIS Projects.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000413  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13882