Information technology in theory

Ký hiệu xếp giá
004 A3157
Dewey
004
Xuất bản
1. - Boston, Mass.: Thomson Course Technology, 2008
Mô tả
412tr ; 28 cm
ISBN
9781423901402
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Information technology
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: Introduction to Information Technology; Fundamentals of Computers; Creating Digital Multimedia; Transmission of Information; Introduction to Computer Networking; Telephony and Wireless Multimedia.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000469  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5638