Elements of forecasting

Ký hiệu xếp giá
003.2 D5591
Dewey
003.2
Xuất bản
4. - Mason, Ohio: Thomson/South-Western, 2007
Mô tả
366tr ; 24 cm
ISBN
9780324359046
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Linux, embedded systems
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Getting started; Building, using, and evaluating, forecasting models,More Advanced topics.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000408  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 5394