Readings in information technology project management

Ký hiệu xếp giá
658.403 R521
Dewey
658.403
Xuất bản
1. - Boston, Mass.: Thomson Course Technology, 2006
Mô tả
480tr ; 24 cm
ISBN
9780619217501
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
information technology, project management
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Introduction to Project Management Concepts; Exploring the PMBOK Guide; Project Management Contemporary Topics.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000314  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 14148