Principles of information systems : a managerial approach

Ký hiệu xếp giá
658.403 S782
Dewey
658.403
Xuất bản
8. - Australia: Thomson Course Technology, 2008
Mô tả
652tr ; 29 cm
ISBN
9781423901198
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
information systems
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book stands proudly at the beginning of the IS Curriculum and remains unchallenged in its position an the only IS principles text offering the basic IS concepts that every business student must learn to be successful.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000342  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6941