An object-oriented approach to programming logic and design

Ký hiệu xếp giá
005.117 F2454
Dewey
005.117
Xuất bản
2. - Boston, Mass.: Thomson Course Technology, 2008
Mô tả
486tr ; 24 cm
ISBN
9781423901846
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
programming
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book provides the beginning programmer with a guide to developing object-oriented program logic. This textbook assumes no programming language experience. . The examples in this book have been created to provide students with a sound background in logic, no matter what programming languages they eventually use to write programs.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000325  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 14013