Management of information technology

Ký hiệu xếp giá
658.403 F873
Dewey
658.403
Xuất bản
4. - Boston: Thomson Course Technology, 2004
Mô tả
600tr ; 24 cm
ISBN
9780619034177
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
information technology
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book considers information technology from several perspectives-from first-line managers' to chief executive officers'. Experienced, new, and aspiring managers can learn to attain increased benefits from rapidly advancing technology, exciting new applications, and evolving organizational structures by studying the text's principles and applying them effectively.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000318  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13985