Energy: its use and the environment

Ký hiệu xếp giá
621.042 H664e 2006
Dewey
621.042
Xuất bản
4. - Belmont, CA: Thomson, Brooks/Cole, 2006
Mô tả
xviii, 595tr ; 24 cm
ISBN
9780495010852
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Energy Mechanics; Conservation of Energy; Heat and Work; Home Energy Conservation and Heat-Transfer Control; Solar Energy: Characteristics and Heating; Energy from Fossil Fuels; Air Pollution and Energy Use;Global Warming, Ozone Depletion, and Waste Heat; Electricity: Circuits and Superconductors; Electromagnetism and the Generation of Electricity; Alectricity from Solar, Wind, and Hydro; The Building Blocks of Matter; Nuclear Power; Effects and Uses of Radiation; Future Energy Alternatives; Biomass; Tapping the Earth's Heat; A National and Personal Commitment.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000305  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 5337