Data modelling and database design

Ký hiệu xếp giá
005.74 U48
Dewey
005.74
Xuất bản
1. - Australia; Boston, Mass.: Thomson Course Technology, 2007
Mô tả
698tr ; 24 cm
ISBN
9781423900832
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Data modelling
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Database Systems; Conceptual Data Modeling; Logical Data Modeling; Normalization; Database Implementation Using the Relational Data Model.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000454  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4772