Financial reporting

Ký hiệu xếp giá
657.3 A374
Dewey
657.3
Xuất bản
7. - London: Thomson, 2004
Mô tả
740tr ; 25 cm
ISBN
9781844800339
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Finance
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book is about how an accountant should report to people outside a business about the financial events of that business. It is also, in part, about how to 'do' accounting. In other words you will see how to move numbers around the financial reports, in accourdance with the regulatory framework, or not as the case may be.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000360  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6901