Financial institutions and markets

Ký hiệu xếp giá
332 H9392
Dewey
332
Xuất bản
4. - Australia: Thomson, 2005
Mô tả
496tr ; 26 cm
ISBN
9780170121576
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
financial
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book explains the operation of Australia's financial system by describing the different functions it performs. It covers financial innovation, including many new products and arrangements. It presents a host of new illustrations, providing readers with greater hands-on knowledge of the real world of finance.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000452  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 13557