Accounting information systems

Ký hiệu xếp giá
657.028 5 H177
Dewey
657.028 5
Xuất bản
6. - Cincinnati, Ohio: South-Western, Cengage Learning, 2008
Mô tả
837tr ; 26 cm
ISBN
9780324560930
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Accounting
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Overview of Accounting Information Systems; Transaction Cycles and Business Processes; Advanced Technologies in Accouting Information; Systems Development Activities; Computer Controls and Auditing.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000397  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2258