Exploring the ocean environment: GIS investigations for the earth sciences

Ký hiệu xếp giá
551.46 E9675 2007
Dewey
551.46
Xuất bản
Australia: Thomson Brooks/Cole, 2007
Mô tả
151tr ; 28 cm
ISBN
9780495115069
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: The Ocean Basins; Ocean Currents; Ocean-Atmosphere Interactions; Marine Productivity.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000311  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2655