CCNA: Cisco certified network associate study guide

Ký hiệu xếp giá
004.6 L232
Dewey
004.6
Xuất bản
San Francisco, Calif.: Sybex, 2005
Mô tả
675tr ; 24 cm
ISBN
9780782143928
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
CCNA, Cisco
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Internetworking; Internet Protocols; IP Subnetting and Variable Length Subnet Masks (VLSMs); Introduction to the Cisco IOS; IP Routing; Enhanced IGRP (EIGRP) and Open Shortest Path First (OSPF); Layer 2 Switching; Virtual Lans (VLANs); Managing a Cisco Internetwork; Managing a Cisco Internetwork; Managing Traffic with Access Lists; Wide Area Networking Protocols; Commands in This Study Guide.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000303  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 7009