Cisco CCNA

Ký hiệu xếp giá
004.65 L232
Dewey
004.65
Xuất bản
1. - Hoboken, N.J.: Wiley, 2007
Mô tả
188tr ; 28 cm
ISBN
9780470117521
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Cisco, CCNA
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Introduction to the Cisco CCNA Exam; Full-Length Practice Tests.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000370  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13028