Programming logic and design: comprehensive

Ký hiệu xếp giá
005.1 F2454
Dewey
005.1
Xuất bản
4. - Thomson Course Technology, 2007
Mô tả
671tr ; 23 cm
ISBN
9781418836337
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Programming logic
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Programming Logic and Design provides the beginning programmer with a guide to developing structured program logic. This textbook assumes no programming language experience. The writing is nontechnical and emphasizes good programming practices. The examples are business examples, they do not assume mathematical background beyond high school business math. Additionally, the exammples illustrate one or two major points; they do not contain so many features that students become lost following irrelevant and extraneous details.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000447  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4036