3D programming for Windows: three-dimensional graphics programming fo the Windows presentation foundation

Ký hiệu xếp giá
005.27 P513
Dewey
005.27
Xuất bản
1. - Redmond, Wash.: Microsoft Press, 2008
Mô tả
430tr ; 23 cm
ISBN
9780735623941
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
3D programming
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents at a Glance: Lights! Camera! Mesh Geometries!; Transforms and Animation; Axis/ Angle Rotation; Light and Shading; Texture and Shading; Texture and Materials; Algorithmic Mesh Geometries; Matrix Transforms; Quaternions; Applications and Curiosa.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000381  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 7595