Human resource management : gaining a competitive advantage

Ký hiệu xếp giá
658.3 H918
Dewey
658.3
Xuất bản
3. - Madison: McGraw-Hill, 2000
Mô tả
637tr ; 26 cm
ISBN
9780072285185
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Human resource management
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: The Human Resource Environment; Acquisition and Preparation of Human Resources; Assessment and Development of HR; Compensation of Human Resources; Special Topic in Human Resources.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000162  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13417