Readings and cases in international human resource management

Ký hiệu xếp giá
658.3 M537
Dewey
658.3
Xuất bản
4. - New York: Routledge, 2007
Mô tả
385tr ; 25 cm
ISBN
9780415396882
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
human resource management
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: The context of IHRM: context, culture and strategy; Identifying, Selecting and management the global workforce; Training, performance management, appraisal and compensation issues for global managers; Challenges and trends in IHRM: employee relations, mergers and acquisitions and international joint ventures, global virtual teams and ethics.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000181  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13685