Information systems management in practice

Ký hiệu xếp giá
658.403 M169
Dewey
658.403
Xuất bản
5. - New Jersey: Prentice-Hall, 2002
Mô tả
502tr ; 24 cm
ISBN
9780130340733
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Information systems management
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: The Importance of Information Systems Management; Leadership Issues; Managing the Essential Technologies; Managing Traditional System Development; Systems for Supporting Knowledge Work; Moving into the New Economy.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000190  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13612