Analysis of equity investment: valuation

Ký hiệu xếp giá
332.63 A5326
Dewey
332.63
Xuất bản
1. - America: AIMR, 2002
Mô tả
318tr ; 26 cm
ISBN
9780935015768
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
equity investment
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: The Equity Valuation Process; Discounted Dividend Valuation; Free Cash Flow Valuation; Market - based Valuation: Price Multiples; Residual Income Valuation;
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000148  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5481