Ultimate book of business letters: customize your letters, memos, e-mails and presentations with the enclosed CD-ROM

Ký hiệu xếp giá
651.75 K49
Dewey
651.75
Xuất bản
Irvine, CA: Entrepreneur Press, 2007
Mô tả
263tr ; 26 cm
ISBN
9781932531763
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
email
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Basics of business communication and protocal; Introduction; Business letter style; Business letter basics; Fax basics; Memo basics; Email basics; Letters for startup; Letters seeking information for a business plan; Letters seeking information for a marketing plan; Letters seeking financing; Letters for operation; Sales letters; Customer service letters; B-to-B purchasing letters; Personnel letters; Public relations letters and press releases; Letters to government and regulatory agencies; Social protocol; International letters.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000193  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13232