Strategic management: competitiveness and globalization

Ký hiệu xếp giá
658.401 H676
Dewey
658.401
Xuất bản
7. - Mason, Ohio: Thomson/South-Western, 2007
Mô tả
345tr ; 26 cm
ISBN
9780324405378
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Strategic management
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book presents an intellectually rich yet thoroughly practical analysis of strategic management. The historically significant research provides the foundation for much of what is known about strategic management.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000189  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4880