International business: competing in the global marketplace

Ký hiệu xếp giá
658.049 H645
Dewey
658.049
Xuất bản
6. - Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2007
Mô tả
727tr ; 28 cm
ISBN
9780071109123
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
International business
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Introduction and Overview (Globalization); Country Differences; The Global Trade and Investment Environment; The Global Monetary System; The Strategy and Structure of International Business; Business Operations.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000057  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2651