Principles of management

Ký hiệu xếp giá
658 H645
Dewey
658
Xuất bản
1. - Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2008
Mô tả
511tr ; 29 cm
ISBN
9780073530123
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
management
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Managers and Environment; Strategizing; Organization Architecture; Leading; Change.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000252  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3807