Management information systems for the information age

Ký hiệu xếp giá
658.403 H111
Dewey
658.403
Xuất bản
2. - Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2000
Mô tả
554tr ; 28 cm
ISBN
9780072315356
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
information systems
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: The Information Age in Which You Live Changing the Face of Business; Information Technology Systems; Strategic and Competitive Opportunities; Databases and Data Warehouses; Networks; Emerging Technologies; Planning for IT Systems; Developing IT Systems; Managing IT Systems; Preparing for The Future.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000245  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5381