Real estate principles

Ký hiệu xếp giá
333.330973 F645
Dewey
333.330973
Xuất bản
6. - Dearborn Financial Pub., 1999
Mô tả
492tr ; 26 cm
ISBN
9780793129584
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Real Estate
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Real Estate Market Analysis; Real Estate's Legal Framework; Real Estate Services; Real Estate Transactions; Real Estate Investment Analysis; Real Estate Development.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000192  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 8528