Quality customer service: how to win with the customer

Ký hiệu xếp giá
658.812 M379
Dewey
658.812
Xuất bản
4. - Boston: Thomson Course Technology, 2001
Mô tả
112tr ; 25 cm
ISBN
9781560525998
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
customer
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Winning with the Customer; Four Steps to Quality Customer Service; notes and Comments.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000609  Còn  Rỗi          
200000625  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5893