Change management: leading people through organizational transitions

Ký hiệu xếp giá
658.406 S425
Dewey
658.406
Xuất bản
3. - Boston: Thomson Course Technology, 2004
Mô tả
86tr ; 25 cm
ISBN
9781418889159
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
management
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Facing Change; Understanding Change; Leading Change; Creating a Change Action Plan.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000640  Còn  Rỗi          
200000646  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4685